برش و سی ان سی انواع اسفنج و ابر

 

  • برش تمام اتوماتیک انواع اسفنج و ابر در تمامی ابعاد و اشکال مختلف
  • برش عمودی و افقی و گرد کانتور و پروفیل بلوک های ابر و برش اسفنج
  • سرعت عملکرد و دقت میلیمتری بسیار بالا و بی نظیر
  • جلوگیری از هدر روی بلوک های اسفنج و ابر
  • عدم به جای گذاری هر گونه رد به جای مانده بر روی اسفنج و ابر

 

 

img_6506